29 setembro 2007

Degust-Acción Vital."Inquedanzas, Preocupacións,
Queixas, Ledicias, Decepcións, Esperanzas, Praceres..."

0 comentarios: