06 fevereiro 2009

"Visibiliz-Ar"
"Reconhecer a nosa propia invisibilidade
significa atopar por fin o caminho cara á visibilización."
Mitsuye Yamada
*Música: Lady Gaga-The Fame