25 março 2009

"Cit-Ar"

"Acostumarse é outro xeito de morrer."
Dulce Chacón
*Música: Olga Román-No da igual