20 abril 2009

Amencer en Viêt Nam

"Días de lección, de aprendizaxe, visita e conhecemento..."
*Música: Quynh Anh -Bonjour Vietnam