30 setembro 2009

"Transform-Ar""Nunca creín que puideramos transformar o mundo, pero coido que todos os días se poden transformalas cousas."
Françoise Giroud
*Música: Zélia Duncan-Alma.