09 junho 2007

Pensando, pensando...
"Ningún sitio
é tan bo
como quixera
nin tan malo como din."
Débora campos.

0 comentarios: