15 abril 2007

Intre Sutil.

" A
sensibilidade
non se mide en bágoas.
En que se mide?."
*Música: Leila Pinheiro-Misterios.

0 comentarios: