07 dezembro 2006

"Con-Tí-Nua-Mente".
"A Actitude condiciona a Vida".
*Música: Leila Pinheiro-A vida que a gente leva.

0 comentarios: