29 junho 2006

Lembranza.
"As
estrelas
saen ao amencer
e vanse coa aurora..."
*Música: Estrella Morente- Yerma (Nana).

0 comentarios: