20 maio 2006

O don da Sensibilidade.
















"Ter
un sistema nervioso sensible
é normal, é un rango básicamente neutro.
Significa ser consciente de cousas mui sutiles do propio entorno."
Elaine Aron.
*Música: Nacha Guevara-Que salgan los clowns.

0 comentarios: