24 fevereiro 2006

Proceso de Cambio.
"Cando a nosa actitude
é de apertura e aprendizaxe,
adaptámonos constantemente ás novas circunstancias,
persoas e realidades.
Non emitimos xuizos a priori
nin pensamos que "caeu o mundo" só por perder algo. Entendemos que o material sempre ten solución
e que dunha ou doutra forma
o que se perde sempre é sustituído por algo incluso mellor."
Marinela Ramirez.
*Música: Ely Guerra- Pa-ra-ti.

0 comentarios: