09 janeiro 2006

Misterio..??As coincidencias
sirven para reorientar o noso camiño.
De repente
preséntansenos situacións para que aprendamos o que corresponde nese intre.
Son puntos de bifurcación.
Nos optamos por un camiño mentras o resto das opcións pasan ao mundo das ideas.
*Música: Marlango- Automatic imperfection.

0 comentarios: