03 janeiro 2006

Medrar.
A madurez
é unha cualidade
que se pode apreciar n@s demais,
nunha mesma é outra historia.
*Música: Soledad Giménez- Qué va a ser de ti.

0 comentarios: