19 janeiro 2006

Clave: O sono.
O cerebro
precisa fases completas de sono profundo e paradóxico.
O profundo
sirve para clasificar a información recibida ao longo do día.
Cando esta fase sufre algunha perturbación,
a memoria altérase e a concentración dificúltase.
O paradóxico
permite recuperarse do cansancio emocional.
Dormir non é o mesmo que descansar...
*Música: Suzanne Ciani- Waltz for Julia.

0 comentarios: