06 dezembro 2005

"Super-Acción"

"Os retos fan que descubras sobre tí mesma cousas que nunca realmente soubeches. Son os que te empurran a ir alén da norma."

Cicely Tyson

*Música: Olga Tañón- Una nueva mujer

0 comentarios: