30 novembro 2005

Estado Líquido
Si non fora pola auga, non habería vida na Terra. No pensamento mítico de casi tódalas culturas a auga é a orixe da existencia. Isto confírelle un carácter feminino e maternal.

*Música: Chambao-Como el agua.

0 comentarios: