11 janeiro 2008

Ecoloxía Social.


"¿Cada quen
ocupa o lugar
que lle corresponde
e ten que realizala función asignada?."

boomp3.com

0 comentarios: