09 novembro 2007

Saude = Equilibrio."Interacción armónica
entre as nosas emocións,
intelecto, corpo, accións, comportamento e entorno."
Karen Sullivan

boomp3.com

0 comentarios: