26 maio 2007

Feminin@.
"O
mundo precisa
dunha ética global con valores
que dían sentido á experiencia de vivir."
Wangari Maathai.

0 comentarios: