23 abril 2007

"Con-Versión"

"Facer
da propia vida
un sonho
e
do propio sonho unha realidade."
*Música: Giorgia-Spirito Libero.

0 comentarios: