01 janeiro 2007

SuTiLeZa.
"Para empezar, cun ben preciado...".
*Música: Gal Costa-O bem do mar.

0 comentarios: