04 outubro 2006

Tempora-L-idade

"Todo proceso precisa do seu tempo..."
*Música: Carmen París-Rompiendo la hora.

0 comentarios: