17 setembro 2006

"Conta-Habilidade"

"Darnos tempo
+
Escoitalo noso corpo
=
Exercício saudable
x
Espazo
=
Gran aprendizaxe".
*Música: Corinne Bailey-Seasons change.

0 comentarios: