24 julho 2006

Aire de Festa.
"Antes
de que remate
a canción, escoitarémola música...".
*Música: Ana Kiro- Porto de Compostela.

0 comentarios: