17 março 2006

SeN CoMpLeXoS.
"Cando se ama de verdade a alguén,
tamén se ama
a súa vulnerabilidade".
Helen Fielding
*Música: CulturaProbase- Pornotrónica.

0 comentarios: