28 fevereiro 2006

De todo Corazón."O corazón
é muito máis que un órgano;
é unha entrega e unha verdade sen ostentacións."
*Música: Gratia-Take my heart.

0 comentarios: