17 fevereiro 2006

Bio-Danza.
"Bio"
ten a súa orixe
no término grego bios = VIDA.
A palabra
"Danza"
de orixe francesa significa
movemento integrado e con sentido.
BIODANZA metáfora que significa Danza da Vida...
*Música: Serena Maneesh- Simplicity.

0 comentarios: