02 janeiro 2006

ZooTerapia.
Os animais
dan afecto a cambio de nada,
e iso permite
sacalo mellor que levamos dentro,
incluso nos peores momentos.
A súa aguda intuición permítelles coñecer as nosas emocións, incluso antes que nos mesm@s.
*Música: Cocoroise- Bear hides and buffalo.

0 comentarios: