16 janeiro 2006

Reflexo dos nosos medos.
"A apariencia
é algo decisivo na imaxe
que proxectamos aos demais
e incluso na imaxe que nos forxamos de nos mesm@s."
Cheri Huber.
*Musica: Mastretta & Alaska-Tengo miedo.

0 comentarios: